Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i zwroty

Prawo do reklamacji i zwrotów produktu zostało ustalone na podstawie ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ) i przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 22 733-56-88 lub +48 884-336-445

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który również może stanowić podstawę późniejszej reklamacji.

 

Dokładny proces reklamacji został określony w paragrafie 5 Regulaminu Sklepu internetowego PARIS V8 zamieszczonego na stronie internetowej www.parisv8.pl w zakładce "Regulamin zakupów". Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed dokonaniem zakupu, jest on nieodłącznym elementem umowy kupna-sprzedaży. 

 

1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną może być on przedmiotem reklamacji, chyba że Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewniał lub towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna istnieje, jeżeli towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zawarcia transakcji, wystarczy chociażby wyciąg z konta będący dowodem na to, iż towar został opłacony. Zgodnie z nowymi przepisami nie musi to być rachunek, czy faktura.

 

 

Jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo:

a)      żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady, lub

b)      złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna

Sklep PARIS V8 może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów

 

 

Reklamację Klient składa:

1. Drogą pocztową na adres PARIS8, ul. Warszawska 700, 05-083 Wojcieszyn

2. Drogą elektroniczną na adres Sklepu paris-v8@paris-v8.pl

Niezbędne jest dołączenie pełnego opisu niezgodności. Reklamowany towar powinieneś dostarczyć na adres podany do wysyłki na koszt Sprzedawcy. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

 

Sklep PARIS-V8 ma 14 dni od dnia, w którym otrzymał reklamację na jej rozpatrzenie.

Informację, czy reklamacja zostaje uznana, czy odrzucona przekazujemy osobiście lub przez upoważnioną osobę w sposób uprzednio uzgodniony z Klientem, np. poprzez kontakt telefoniczny.

 

 • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, niezwłocznie od dnia podjęcia decyzji, podejmiemy stosowane działania, których od nas oczekujesz.
 
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na podany przez Ciebie zwrotny numer rachunku bankowego.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: lub telefonicznie: 22 733-56-58,  +48884-336-445.

Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację

 

 

Zwrot produktów

Dokładny proces zwrotu produktu i odstąpienia od umowy został określony w paragrafie 6 Regulaminu Sklepu internetowego PARIS-V8 zamieszczonego na stronie internetowej www.paris8.pl w zakładce "Regulamin zakupów". Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed dokonaniem zakupu, jest on nieodłącznym elementem umowy kupna-sprzedaży. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej. 

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Wzór oświadczenia zamieszczony poniżej.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu.
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni roboczych zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na numer rachunku bankowego wskazanego przez Klienta.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony, przekażemy Ci na wskazany adres e-mail lub telefonicznie informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

 • Adresat: PARIS8, ul. Warszawska 700,  05-083 Wojcieszyn . Adres e-mail: paris-v8@paris-v8.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data
 
 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl